SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ UMĚLCŮ, KURÁTORŮ, KRITIKŮ UMĚNÍ

 

Jedním z témat, kterému se Spolek Skutek dlouhodobě věnuje, je sociální postavení umělců, kurátorů a kritiků umění. V roce 2017 Skutek realizoval a vydal pracovní studii, která poukazuje na možná témata, jimž by se Ministerstvo kultury, ale i profesionální umělci, kurátoři, kritici měli podrobněji věnovat. Pro Spolek Skutek jsou otázky sociálního postavení umělců, zodpovědnosti a sociální citlivosti velmi důležité. Nedůstojné důchody, nedostačující podpora v mateřství a obecně jistý nezájem státu o každodenní problémy umělců jsou oblasti, které nelze nadále přehlížet. Pokud tyto a jiné problémy nebudeme tematizovat, pak sociální bariéra nadané umělce, kritiky a kuráto- ry jednoduše donutí vzdát se své práce, jelikož nejenže nebudou schopni ze svých honorářů důstojně žít, ale budou – stejně jako tomu je často již dnes – na svou práci doplácet.

 

BROŽURA ke stažení.

 

 

STRÁNKY JSOU ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR