PODPORA 1-4% NA VÝTVARNÁ ŘEŠENÍ SPOJENÁ S REALIZACÍ STAVEB Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

 

Usilujeme o prosazení státní podpory v rozsahu 1-4% z celkových rozpočtů veřejných staveb určených na výtvarná řešení spojené s jejich realizací!

 

Spolek Skutek ve spolupráci s poslankyní Martinou Berdychovou inicioval sérii pracovních jednání (proběhly na půdě Poslanecké sněmovny v roce 2015). Princip, o kterém jednáme a na který chceme navázat, byl v šedesátých letech zaveden ve většině západo evropských států a v různých formách evropských zákonů či městských vyhlášek dodnes funguje i v metropolích severní Ameriky. Uvědomujeme si, že způsob jeho tuzemského znovuzavedení logicky zasahuje řadu zájmových skupin a mezi členy stávající pracovní skupiny jsou proto dnes mimo jiných zástupci Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy; Komory architektů; Vedení hospodářského výboru PS; Národní galerie v Praze; Ministerstva pro místní rozvoj a v neposlední řadě i představitelé MK ČR. Do budoucna pak k našemu jednání plánujeme přizvat i zástupce Svazu měst a obcí České republiky a další. 

 

Spolkový tým: Petr Dub, Alena Kunicová, Johana Lomová
Externí podpora: Marcel Fišer, Pavel Karous

 

SKLAD: MATERIÁLY A VÝTVARNÉ POTŘEBY ZDARMA!

 

Fond materiálu se plní přebytky - nefinančními, hmotnými dary od továren, dílen nebo jednotlivců. Umělec, který si materiál ze skladu bere musí na oplátku pouze deklarovat (popřípadě prokázat), že materiál využívá k vlastní tvorbě. Přijetí materiálu od dárců do skladu Skutku a jeho další využitelnost hodnotí a provádí pověřený člen Výboru.

 

Poptáváme a nabízíme zdarma např. zbylé dřevěné desky, nevyužité barvy, látky, lepidla a spojovací materiál, plexisklo, sklo, hutní materiál, využitelné zbytky výstavního designu (sokly, vitríny), ale i přebytečné výrobky. Vítáme odřezky nebo substance všeho druhu, které budou vyhodnoceny, jako potenciálně využitelné pro další zpracování!

 

Pomocí emailové adresy pavel.sterec@gmail.com můžete kontaktovat Pavla Sterce pro bližší informace o aktuálním uskladněném materiálu nebo s nabídkou daru.

 

METAKRITIKA: SPOLUPRÁCE S ARTMAP

 

Členové Skutku Ondřej Brody, Marek Meduna a Milan Salák iniciují vznik dvou projektů, které by měly být spojeny jednak s reflexí výtvarného umění a jednak s reflexí jeho reflexe.
U prvního je motivací přesvědčení, že výtvarné scéně chybí server, kde by byla uchovávána dokumentace relativně širokého záběru výstav a kam by bylo možné psát amatérské, „fanouškovské“ recenze/komentáře. Tento server by mohl být do jisté míry podoben Československé filmové databázi, byť je zřejmé, že výtvarné, chudší, ale i „elitnější“ umění, bude generovat jiný typ financování i přispěvatelské základny. Doposud proběhla domluva s Tomášem a Petrem Hrůzovými, že se pokusí promyslet rozšíření stávající Artmapy o navrhovanou část. Iniciátoři si předsevzali, že se pokusí zajistit základní přísun hodnocení a komentářů na tento server, na čemž by rádi spolupracovali se všemi členy spolkem Skutek. 

 

Druhý projekt spočívá ve zveřejňování čtvrtletního PDF, které bude zacíleno na kultivaci kritického psaní o současném umění. Každé z čísel bude zaměřeno na několik periodik, jejichž součástí je recenzní rubrika výtvarného umění. V čtvrtletníku budou uveřejňovány rozbory jednotlivých článků a recenzí. Cílem je soustavnější pokus o reflexi výtvarné kritiky ze strany ne-kritiků a ne-teoretiků. Tým obou projektů tvoří v současné době Alžběta Bačíková, Radim Langer, Marek Meduna, Martin Prudil, Lucie Rosenfeldová a Milan Salák. Jejich první vydání Sborníku metakritických textů je na světě! Obsahuje rozbor recenzí otištěných ve vybraných periodikách: A2, Ateliér, Flash Art, Nový Prostor, Respekt a Lidové noviny. V článku Metakritika aneb kritizování kritiky na jejich iniciativu reaguje Silvie Šeborová.

 

 

Prostřednictvím emailových adres 

se můžete s případnými dotazy obracet na Marka Medunu nebo Milana Saláka.

 

SBÍRKA: BARTEROVÝ FOND SKUTKU

 

Skutek koncem roku 2014 založil vlastní barterový fond. Momentálním účelem fondu je zajištění nabídky možné platby druhým stranám prostřednictvím uměleckých děl či různých aktivit nabízených ze strany členů Spolku. V praxi dnes fond funguje jako kartotéka uměleckých děl, nabízených externím spolupracovníkům Spolku, kteří s námi participují například na legislativních úpravách vnitřních materiálů, vývoji webu, atd.  Do budoucna se fond nabízí jako základ spolkové sbírky.

 

V únoru 2015 bylo do fondu vloženo celkem 22 uměleckých děl a jeden rezidenční týdenní pobyt na malebné venkovské chatě. Umělci aktuálně zapojenými do projektu jsou: Jana Bernartová, Petr Dub, Jan Haubelt, Marek Meduna, jiří Ptáček, Pavel Sterec a Evžen Šimera. Fond přijímá další akvizice z řad členů Spolku i z řad podporovatelů. Přijímáme nejen umělecká díla, ale současně i neméně výjimečné komodity a služby ze stran teoretiků a kritiků umění!

 

Na adrese

kontaktujte Petra Duba v případě zájmu o zapojení do této aktivity.

 

SVÉPOMOCNÉ JESLE

 

Projekt svépomocných jeslí chce ulehčit rodičům, kteří nějak působí na umělecké scéně. Principem je vzájemná výpomoc. Cílem je, aby rodiče mohli na chvíli (hodinku, dvě dvakrát v týdnu) odložit své dítě (1-4 let) a za to hlídali děti jiné. Momentálně hledáme prostor na Letné nebo v Holešovicích, kde bychom se scházeli. Místo by to mělo být takové, kde si mohou rodiče odložit své dítě do péče jiných, ale zároveň zůstat nablízku pracovat, kdyby něco (tj. měla by být blízko nějaká kavárna nebo něco podobného). Vítáme všechny zájemce s chutí se zapojit do experimentu s otevřeným koncem i ty, kteří by věděli o vhodném prostoru.

 

Pomocí emailové adresy 

se můžete spojit s kontaktní osobou Terezou Stejskalovou.

 

SPOLKOVÉ DEBATY

 

Spolek usiluje o aktivní oborový a mezigenerační dialog. V sérii plánovaných debat chceme diskutovat problémy spojené s fungování domácího uměleckého provozu a pokoušet se v otevřeném dialogu hledat jejich možná řešení.

 

Hosty první diskuse se cvičně provokativním titulem „Co vás žere... když jste 50+“ konané 28. října 2015 v experimentálním prostoru NoD byly Blanka Jiráčková, Petr Kvíčala, Marie Klimešová a Pavel Lagner. Záznam z diskuse naleznete na https://www.youtube.com/watch?v=LdVImfZUoWQ&feature=em-upload_owner.

 

Druhá diskuse "Co vás žere po škole" se uskutečnila 21. dubna 2015 od 19h v NoDu. Jako hosté se účastnili Jan Boháč, Isabela Grosseová, Tomáš Vaněk a Martin Prudil. Druhá diskuse tematicky navazovala na tu první, týkala se čerstvých absolventů, potažmo studentů vysokých uměleckých škol, a jejich nejpalčivějších problémů.

 

SKUTEK?

 

Aktivity Skutku nejsou vymezeny výhradně příslušností k Výboru či spolkové základně. Pokud jste členkou/členem Skutku nebo osobou, která by se chtěla do našich aktivit zapojit nezávisle v rámci konkrétního zájmu nebo pokud je Vám některý z výše uvedených projektů sympatický a chcete se do něho přidat, neváhejte využít adresu 

a kontaktujte nás.

 

 

 

 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA        FACEBOOK

 

STRÁNKY JSOU ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR